Technische details

Technische details

Database, Beveiliging / Eigenaren, Diversiteit, Beschikbaarheid, Data van derden. Een CityPortal kan worden ingericht met diverse functionaliteiten. Afhankelijk van de wensen wordt de portal op maat gemaakt. Bekijk alle technische details van en over het City Portal hieronder.

Technische details

Database

De database wordt publiek eigendom, met op een aantal punten restricties en beveiligingen. Het beheer van en de verplichtingen rond de database ligt bij Sera Business Design BV totdat eventueel anders geregeld wordt op basis van een deelnemersbesluit.
De exploitatie van de database, zowel kosten als opbrengsten liggen bij Sera, zolang niet anders geregeld en overeengekomen met betrokkenen.

Beveiliging / eigenaren

Met een systeem van gebruikers, gebruikersgroepen en uitzonderingen kan optimale beveiliging worden gegarandeerd. Er is algemeen toegankelijke informatie, waar een ieder iets aan kan toevoegen, zoals nieuwsberichten en agendapunten. Ieder record krijgt automatisch een eigenaar. Binnen een record kan per veld ook een aparte eigenaar worden vastgelegd, naast de rechten om de informatie in te zien en/of te wijzigen. Als voorbeeld een bedrijfsadres: het bedrijf wordt de eigenaar van de data.

Diversiteit

Om informatie op basis van locatie, interessegebied en organisatie te kunnen filteren, wordt elk gegeven voorzien van zogenaamde ‘tags’. Een deel wordt automatisch vastgelegd, zoals de data-eigenaar, de schrijver, het soort bericht (nieuws, agenda, adres) of de fysieke locatie. Een schrijver van een bericht krijgt bij vastlegging al direct een eigen tag, zodat een buurtbericht automatisch aan de tag van die buurt wordt gekoppeld of een politiebericht aan de politietag. Daarnaast wordt elk gegeven gekoppeld aan één of meer onderwerpen. Elke website kan eigen tags definiëren en deze aan berichten koppelen.

Beschikbaarheid

Met de bovenomschreven restricties zijn de data voor iedereen beschikbaar. In een aantal gevallen zal een vergoeding worden gevraagd, maar in de meeste gevallen zal de informatie gratis zijn. Immers, bijna iedereen levert informatie aan en ontvangt in ruil daarvoor informatie van anderen terug.

Data van derden

In een aantal gevallen wordt data niet opgeslagen in de centrale database, maar via online koppelingen met andere systemen verkregen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een database met aanvullende informatie mbt theatervoorstellingen. Ook de database van een gemeente kan op deze manier gecontroleerd en zonder aantasting van de privacy ontsloten worden.

Staalkaart

Het CityPortal biedt bovendien een staalkaart aan bedrijven, winkels en winkelcentra.

Lees meer
Gemeente

Nieuws vanuit de gemeente is via het CityPortal eenvoudig en snel toegankelijk.

Lees meer
Toerisme en recreatie

met informatie over de leukste
uitjes en over fiets- en vaarroutes door de omgeving.

Lees meer
Centrale database

De centrale database is de kurk waar het hele verhaal op drijft.

Lees meer